آیا میلیاردها مسافرت برای جشن سال نو چینی باعث ترس از گسترش تاج ویروس چین در سراسر جهان می شود؟


پاسخ 1:

من مقاله ای در این باره دارم تا بتوانید همه چیز را در مورد آن بخوانید و ببینید چه کاری می توانید انجام دهید تا شانس ابتلا به آن را کاهش دهید. مقاله نامیده می شود

میلیاردها مسافرت برای جشن سال نو چینی باعث ترس و تجمع coronavirus در سراسر جهان می شود

! این چیزهای زیادی از جمله این را می گوید:

جشن های سال نو به طور معمول 16 روز به طول می انجامد ، با شروع خانواده با هم در شب سال نو - که در تاریخ 24 ژانویه است - آغاز می شود و با جشنواره فانوس پایان می یابد.