آیا عفونت های کورو ویروسی به شدت افزایش می یابد؟


پاسخ 1:

تعداد کشته شدگان ناشی از کروناویروس در چین روز 89 افزایش یافت و به روز شنبه به 811 نفر رسید. این تعداد اکنون از تعداد افرادی که در اپیدمی SARS در 2002-2003 در چین جان باختند ، فراتر رفته است.

در آخر هفته ، مقامات بهداشت جهانی 34800 مورد از ویروس کرونا در سراسر جهان گزارش کرده اند. در سرزمین اصلی چین بیش از 27000 عفونت تایید شده است.