آیا قرار است ژاپن و تایوان از مارون محافظت کنند؟


پاسخ 1:

هیچ کس نمی تواند به طور قطع بگوید ، اما یک بیانیه رسمی از وزیر بهداشت ژاپن وجود دارد که می گوید او اطمینان دارد که ژاپن دیگر مواردی را نخواهد یافت.

اگرچه نگران باشید ، همیشه می توانید یک ماسک بیمار بخرید ، که صورت شما را پوشانده باشد ، درست است.

من نمی توانم درباره تایوان با اطمینان بگویم ، اما تصور می کنم که همین موضوع نیز در آنجا انجام شود.

سفر امن!!