آیا فروشندگان ماسک با توجه به شیوع کروناویروس می توانند قیمت خود را افزایش دهند؟


پاسخ 1:

سلام به یینگکای ،

آیا فروشندگان ماسک koronavirus مجاز به استفاده از ماسک های خود با توجه به نیروهای بازار هستند. این بدان معناست که اقلام کمیاب هزینه بیشتری نسبت به اقلام فراوان دارند و اقلام با کیفیت بیشتر از اقلام درجه پایین هزینه دارند. این امر درمورد تمام تجارت صدق می کند ، به استثنای مواردی که دولت چنین اقداماتی را از طریق کنترل قیمت یا جیره بندی انجام داده است.

من هیچ مشکلی با بازار آزاد ندارم ، اما مشکل احتکار را دارم. اگر ماسک ها سخت شوند ، قیمت ها بالا می روند. اگر کمبود و کنترل دولت وجود داشته باشد ، بازار سیاه وجود خواهد داشت و متأسفانه فروش ماسک های تقلبی. اگر فکر می کنید به دو ماسک احتیاج دارید ، اکنون زمان خرید آنها است.

سیائو