آیا مردم کاغذ توالت را برای سود بردن از رویداد coronavirus احتکار می کنند؟ من به کسی گفته ام 60 دلار AU را برای یک بسته درخواست می کند.


پاسخ 1:

س:

آیا مردم کاغذ توالت را برای سود بردن از رویداد coronavirus احتکار می کنند؟ من به کسی گفته ام 60 دلار AU را برای یک بسته درخواست می کند.

برخی از افراد در تلاشند از این مزیت استفاده کنند.

اما هرکسی که این قیمت را بپردازد ، باید از طریق خرید آنلاین از سوپر مارکت ها در نظر بگیرد. آنها سهام بسیار زیادی با قیمت های معمولی دارند.

امروز از دو سوپرمارکت پرسیدم که کاغذ توالت را چطور استراحت می کنند ، و هر دو پاسخ دادند که طبق معمول ، یک شب استراحت خواهند کرد. اما هردو افزودند كه انتظار دارند ظرف ساعت بازشدن ، فروشندگان را به وحشت انداختند. یکی از پیشنهادات من این است که سفارش آنلاین بدهم ، زیرا این امر تضمین کننده عرضه است.

کمبود رول توالت در سراسر جهان یا فقط وحشت