آیا مواردی از بیماری کورو ویروس در آمریکا وجود دارد که به CDC شناخته نشده است؟


پاسخ 1:

با توجه به اینکه ما راه مسیری برای حداقل چهار قربانی Covid-19 را نمی دانیم ، جواب مثبت است.

ما افرادی مبتلا به ویروس SARS-CoV-2 داریم که به CDC ناشناخته اند.

ما به تلاش بسیار تهاجمی برای ردیابی این حامل ها و قرنطینه کردن آنها و یا کووید 19 می خواهیم به گسترش اجتماع در ایالات متحده کمک کند.

متأسفانه ما برای تأیید اینکه افراد آلوده هستند ، از آزمایش کیت کوتاهی کرده ایم ، بنابراین بدون این کیت ها اساساً حدس می زنیم چه کسی قرنطینه کند.