آیا آنها در حال کار روی واکسن coronavirus جدید ووهان هستند؟


پاسخ 1:

سلام ، کریستوفر سولدو.

س

. آیا آنها در حال کار روی واکسن coronavirus جدید ووهان هستند؟

واقعاً؟ چه کسی "آنها" هستند؟

آ

. هیچ واکسن یا درمانی شناخته شده ای وجود ندارد که به طور خاص برای ویروس ووهان coronavirus ، با نام nCoV-2019 ، که متعلق به خانواده ای از کروناویروسها مسئول شیوع سندرم حاد تنفسی حاد ، معروف به SARS ، و سندرم تنفسی خاورمیانه یا MERS است ، وجود ندارد. سالهای اخیر.

آزمایشگاه های مختلفی در مورد واکسن بالقوه وجود دارد ، اما آزمایشگاه ها قبل از تولید واکسن باید آن را در مقادیر کافی پرورش دهند. این کار 9 ماه یا بیشتر طول خواهد کشید.

●●●●●●●●●●●●●●●●●

من نمی دانم که اگر آنتی اکساکسرها واکسن را تهیه کنند ، اگر ارائه شود؟