آیا ما در حال حاضر در همه گیر جهانی covid 19 هستیم؟


پاسخ 1:

یک حقیقت وجود دارد که برای هر روشی که می بینید هزاران هزار نفر از آنها وجود ندارد. در صورت بروز علائم ممکن است تا 27 روز طول بکشد. تا 10 روز می تواند روی سطوح زندگی کند. این کار در آنچه انجام می دهد بسیار خوب است ، و آن ممکن است تا حد امکان گسترش یابد. ایالات متحده حتی زحمت آزمایش را ندارد. خوشبختانه میزان مرگ و میر پایین است ، اما اگر نیمی از همه روی زمین در نهایت آلوده شوند ، که به احتمال زیاد با توجه به طول عمر آن ، بسیار زیاد است ، پس میزان مرگ در ده ها میلیون نفر خواهد بود.