آیا بیماری های همه گیر گذشته می تواند سرنخ هایی برای ما ایجاد کند که چرا افراد جوان سالم در اثر بیماری کرونا ویروس می میرند؟


پاسخ 1:

درست است که کرونا ویروس باعث مرگ و میر در کودکان شده است. با این حال ، بیشتر موارد در میان افراد مسن و افراد مبتلا به بیماری مزمن پزشکی مانند آسم و دیابتی ها مشاهده می شود.

میزان مرگ و میر در بین جمعیت جوان کمتر از 1 درصد است در حالی که برای افراد مسن و افراد دارای بیماری مزمن بهداشتی ، میزان مرگ و میر به 10 درصد می رسد.

اپیدمی کورون ویروس گذشته کشنده تر بود. سندرم تنفسی خاورمیانه دارای میزان مرگ و میر 35 درصد بود در حالی که سندرم شدید تنفسی حاد دارای مرگ و میر حدود 10 درصد بود.

پیوند مفید:

درباره CORONAVIRUS