آیا coronavirus covid-19 جهش یافته می تواند لیزوژنیک شود؟


پاسخ 1:

ویروس ها همیشه مرتباً جهش می یابند و بنابراین آنها می توانند مطلقاً هر کاری انجام دهند. مردم در طی 2 هفته در مورد ساخت چین بیمارستان می روند. اما در واقعیت این پادگان با 10،000 تختخواب است که در کنار هم و بدون دیوار در بین آن قرار دارند. این بدان معناست که شخصی در آنجا به عفونت متقابل مبتلا خواهد شد. آنها با فرم خفیف ویروس وارد می شوند و بیشتر آلوده می شوند. حال تصور می کنیم ویروس Type A1 داشته باشد و شخصی که آنها را آلوده می کند نوع A5 مشابه داشته باشد اما یکسان نیست و بعد توسط شخص دیگری از نوع B7 آلوده می شود - نوع دیگری. همه اینها می توانند و تغییر کرده اند. نتیجه می تواند یک جهش بیشتر به نوع دیگری از ویروس باشد ، فقط چند تغییر و اکنون شما یک شکل جدید از ویروس دارید که 100٪ کشنده است.