آیا این coronavirus در ووهان / چین می تواند شیوع عمده ای داشته باشد؟


پاسخ 1:

چین برای اولین بار بازار غذاهای دریایی را ، نه چندان دور از انستیتوی ویروس شناسی ووهان ، سرزنش کرد ، حتی اگر اولین پرونده های مستند شده از COVID-19 افرادی را درگیر کند که هرگز پا در آنجا نگذاشتند. برخی معتقدند که موسسه ویروس شناسی ووهان تحقیقات COVID-19 را در مورد حیوانات انجام داده است. یک کارگر آلوده ممکن است COVID-19 را حمل کرده باشد یا وقتی که آنها ناخودآگاه روی یک حیوان آزمایشگاه شام ​​بخورند ، به انسان منتقل شود.