آیا coronavirus می تواند باعث افت شدید نرخ ارز جهانی شود؟


پاسخ 1:

بله ، و فکر می کنم از قبل شروع شده است.

به نظر می رسد هر بانک مرکزی روی زمین نرخ بهره مورد نظر خود را تا آنجا که می تواند کاهش دهد و اقتصادهای خود را با پول نقد سیل می کند. این حرکات انبساطی است که به خودی خود تورمی است. تنها دلیل پیگیری آنها ترس از کاهش قیمت است - که در دراز مدت ویرانگرتر از تورم است.

شما حتی شاهد کاهش تورم در cryptocurrency هستید. به نظر من برای بیشتر ناظران ، به نظر می رسد که رمزنگاری به عنوان یک سرمایه گذاری سوداگرانه مخزن است. اما اگر کریپتو را به عنوان یک ارز واقعی به جای نوعی دیگر از دارایی های دیجیتال می بینید ، این همان چیزی است که به نظر می رسد نرخ تورم باشد.