آیا تروریست ها coronavirus را در سرتاسر جهان گسترش دادند؟


پاسخ 1:

نه ، اینها

توانایی حمل میلیونها انسان به سرعت در سراسر جهان همراه با بیماری که بدون علائم میزبان آن است.

مدت طولانی است که ویروس شناسان هشدار داده اند که به دلیل درهم آمیختگی جهانی همراه با تعطیلات جمعی و مسافرت های تجاری ، مستعد ابتلا به ویروس در حال گسترش هستیم.

آنها حق داشتند.

آیا این "بزرگ" است؟ من مشکوک نیستم این باید هشدار دیگری برای ما باشد که بتوانیم از آنچه قول می دهد سردرد شدید سلامتی جهانی با هزینه های عمیق اقتصادی و اجتماعی باشد ، نظارت ، آماده سازی و گرفتن درسهایی را برای ما داشته باشیم.

تروریست ها این کار را نکردند. گردشگری انجام داد.