آیا احساس می کنید تحت تأثیر کورو ویروس قرار نخواهید گرفت و نیازی به اقدامات احتیاطی ندارید؟


پاسخ 1:

آیا احساس می کنید تحت تأثیر کورو ویروس قرار نخواهید گرفت و نیازی به اقدامات احتیاطی ندارید؟

من هیچ احتیاط و احتیاطی را انجام نداده ام. بدون ماسک ، بدون مالش به طور مداوم مواد روی دست ، روز و شب ، بدون هیچکس. من هر کوپلا 3 روز به خرید مواد غذایی سالاد خواهم رفت.

بنابراین ، من کار خود را انجام می دهم ، تا آنجا که مقامات اینجا به من اجازه می دهند.


پاسخ 2:

از آنجا که من می دانم ویروس فقط برای افراد بسیار پیر ، بسیار جوان و افراد دارای ایمنی ممکن است کشنده باشد. با این حال ، هر کس می تواند این بیماری را حمل کند حتی اگر به طور مضر به آنها آشکار نشود. به همین دلیل بهتر است ارتباط و غیره را به حداقل برسانیم ، هرگز نمی دانیم که آیا ما یا اطرافیان آن را داریم و به چه کسی آسیب می رساند