آیا فکر می کنید که coronavirus یک ویروس مهندسی شده برای کاهش درصد افراد بود؟ این در چین شروع شد و در برخی از کشورهای دیگر گسترش یافت.


پاسخ 1:

به نظر می رسد که این امر از طریق قاچاق غیرقانونی حیوانات وارد شده است ، دقیقا به همین دلیل "غیرقانونی" است. طبیعت آن را به وجود آورد ، زیرا همه گونه های بیشمار پسر عموی خود را در طی این میلیارد ها و بیلیون سال به وجود آورد. و به طور طبیعی به نظر می رسد مانند همه ویروس ها. اگر به معنای "کاهش درصد مردم" باشد ، این کار بسیار واقعی است ، زیرا در مقایسه با این ویروس آنفلوآنزا که اخیراً به ایالات متحده حمله کرده و تاکنون جان بیش از 10،000 جان خود را از دست داده ، ویروس حاشیه ای دارد. من خیلی بیشتر نگران این موضوع بودم ، نه؟