آیا نتیجه منفی به این معنی است که فرد آلوده به رمان ویروس نیست؟


پاسخ 1:

قطعا نه.

درک فعلی این است که ، coronavirus دارای

دوره جوجه کشی

از 1-14 روز. این کاملاً محدود است!

در طول این مدت

، بیمار علائمی را نشان نمی دهد اما

پاتوژن ساکت نمی شود.

در حال تکرار در داخل میزبان و

سیستم ایمنی بدن میزبان در حال پاسخ و تولید برخی نشانگرهای بیوشیمیایی است

.

این در هر بیماری زا متفاوت است.

نظر من این است (ممکن است اشتباه کنم) ، موفقیت در شناسایی صحیح این نشانگرها است.

آیا فرد می تواند در این دوره عفونت را منتقل کند؟

بستگی به بیماری زا دارد. همانطور که می فهمم ، تاج می تواند! بنابراین مطمئن ترین راه این است که فرد مظنون را حداقل 14 روز قرنطینه کنید و مراقب باشید. با این حال ، من گزارش هایی را دیدم که دوره جوجه کشی می تواند تا 27 روز باشد.

بدیهی است که جدول زمانی واقعی به مصونیت قربانی بستگی دارد.