آیا هرکسی که کرونا ویروس می کند ، بیمار می شود یا ممکن است بدون بیماری از بین برود؟


پاسخ 1:

coronavirus covid-19 شروع می شود و مانند سرماخوردگی عمل می کند. در بعضی موارد به پنومونی تبدیل می شود و می تواند بکشد. بعضی از افراد بدون علامت هستند. آنها می توانند بیماری را منتقل کنند و آن را منتقل کنند اما هیچ علائمی از بیماری نشان نمی دهند. افراد دیگر بیمار خواهند شد و ظرف چند روز آنرا تکان می دهند. سایر افراد طی دو هفته مانند سرماخوردگی آن را از بین می برند. کسانی که از این بیماری جان سالم به در می برند از ویروس مصون می شوند.

ممکن است ما مجبور شویم که ببینیم ویروس برای شروع دور جدید عفونت جهش یافته است یا خیر.