آیا چین و آمریکا مخفیانه درمانی برای بیماری ویروس کرو ویروس (Covid-19) پیدا کرده اند؟


پاسخ 1:

دانشمند چینی چن وی که واکسن های SARS و EBOLA را توسعه می دهد. در توییتر ادعا کنید که وی واکسن COVID-19 را پیدا کرده و آن را به خود و برخی از اعضای تیم بدون آزمایش حیوانات تزریق کرده است ،

傻 熊 的 店 در توییتر

می توانید حساب وی را اینجا دنبال کنید.

آمریکایی ها و اسرائیلی ها نیز ادعا کرده اند اما هنوز تحت محاکمه قرار دارند.

ممکن است آنها مخفیانه آن را پیدا کرده اند اما هیچ کس شواهد محکمی برای حمایت از آن ندارد.

برای به روزرسانی بیشتر این را بخوانید

ویروس تاج چیست ، این روش انتقال ، علائم و علائم ، مرگ و میر ، آزمایش ، درمان و پیشگیری است.

اگر آن را دوست دارید تأیید کنید