چگونه می توانم در طی یک بیماری همه گیر کروناویر قوی باشم؟


پاسخ 1:

به آنچه می گویند مسئولان دلخوش با آن می گویند ، نه سیاستمداران ، هدف آنها سلامتی شما نیست ، این است که به دنبال انتخاب خوب باشید. قوانینی را که به شما می دهند به بهترین شکل ممکن دنبال کنید. به بهداشت و احتیاط توجه کنید تا از نماز محافظت نکنید. همانطور که دیده اید ، حتی کلیساها با احتیاط در حال ادای احترام هستند. همانطور که به شما توصیه می شود ، توسط کسانی که این کار را برای زندگی انجام می دهند ، انجام دهید.