تا چه اندازه coronavirus ووهان در میان سالمندان و نوزادان گسترش می یابد؟


پاسخ 1:

خیلی زود است که بتوان نتیجه گیری کرد که در مورد کدام گروه بیشترین خطر را دارند. اما این احساس وجود دارد که افراد با شرایط پزشکی اساسی یا همبستگی در موارد اولیه ظاهر شده اند. این شامل دیابت II ، COPD و آسم می شود. به این ترتیب ، 2019-nCoV شبیه MERS است ، اما نه SARS. اما احتیاط لازم است زیرا اگر گزارش ها بیشتر از موارد جدی تر باشد ، در هر صورت این افراد از یک وضعیت تنفسی جدید رنج می برند. به طور کلی ، احتمالاً احتمال عفونت بیشتر نبوده است.