احتمال مرگ کروناویروس بسیار پایین تر از آن است که نشان داده شود ، زیرا تمام مرگ و میر 19 مثبت است ، اما همه افراد بیمار آزمایش نمی شوند؟


پاسخ 1:

این نه تنها محتمل است. تضمین شده است

هزاران نفر وجود دارد ، اگر نه ده ها هزار نفر از موارد تشخیص داده نشده در سراسر جهان.

من روزانه اخبار را دنبال می کنم. هر روز یک مورد جدید از Coronavirus در سیدنی ، هوبارت ، آدلاید و غیره مشاهده می شود. ما احتمالاً نمی توانیم باور کنیم که هر یک از این موارد مفرد در واقع مفرد هستند. به میزان افرادی که با آنها در تماس بوده اند فکر کنید. مخصوصاً مواردی که از هواپیما خاموش شده اند.

در حالیکه این ویروس بسیار جدی گرفته می شود (مانند همه ویروس ها) ، وقتی ما واقعاً جزئیات واقعی در مورد این عفونت را می آموزیم ، میزان مرگ و میر به مراتب پایین تر از آنچه در حال حاضر بیان شده است است.