چه مدت coronavirus در هوا در خانه زنده می ماند؟


پاسخ 1:

من می شنوم یک متر دور نگه دارید؛ همچنین می شنوم که 12 فوت فاصله دارد. ایده در اینجاست: اگر فرد آلوده در حال صحبت ، سرفه یا عطسه باشد ، چه مدت طول می کشد تا قطرات بزاق به زمین بیفتد. بدیهی است اگر در روزهای باد شدید در ملاء عام قرار دارید ، نمی خواهید فردی که عطسه می کند ، باد کنید. اگر در هواپیما هستید هوا هر دو دقیقه از جلو به عقب حرکت می کند.

در خانه موضوع غلظت است. اگر به اتاق خواب یک فرد آلوده بروید ، من هربار ماسک تازه می خورم ، اتاق را تهویه می کنم و در را بسته نگه می دارم.

خطر بزرگتر لمس کردن سطح آلوده است ، بنابراین دستگیره درها را پاک کنید ، از راه دور و غیره را پاک کنید.