چه تعداد از کودکان و بزرگسالان در اثر کرونا ویروس جان خود را از دست داده اند؟


پاسخ 1:

با ناسازگاری در آزمایش و گزارش مرگ و میر ، گرفتن رقم دقیق بسیار دشوار است. فرض امن در بزرگسالان بیشتر از كودكان است كه به عنوان نتیجه مستقیمی از Covid-19 گذشتند. آمار منتشر شده میانگین مرگ و میر بین 3 تا 6 درصد را نشان می دهد. با افزایش سن بالاتر و افراد با فاکتورهای خطر بالاتر. از زمان این پست ، در سراسر جهان تقریباً 8500 تلفات رخ داده است.