قبل از انقباض ویروس به چه تعداد ذرات کورنو ویروس نیاز دارید؟


پاسخ 1:

حال اگر در حال گفتگو با یک فرد بدون علامت هستید. سپس ، رطوبت تنفسی شده از ریه های آنها ، که ویروس هایی در آن وجود دارد ، متأسفانه توسط ریه های شما استنشاق می شود. به علاوه ، رطوبت رنگ شده در مخاط شما نفوذ می کند. بنابراین ، تعداد ذرات کروناویروس درگیر در انتقال ، از آن فرد به شما ، فراتر از درک است. حال اتفاقاً اکثر کاربران ماسک چشم خود را از غبار منقضی یک فرد بدون علامت محافظت نمی کنند.