من جوان هستم اما الان بیمار هستم و از آنتی بیوتیک می ترسم ، از بیماری کرونا ویروس می ترسم ، می تواند برای من اتفاق بیفتد؟


پاسخ 1:

هر اتفاقی برای شما می افتد می تواند برای من خوشحال شود و برای هر کسی. ما در دست پروردگار ما هستیم یا سرنوشت ما آن را آنگونه که دوست دارید می خوانیم.

دستان خود را به درستی بشویید ، از تماس نزدیک خودداری کنید. در مورد هر چیزی نگران نباشید ، برانداز نشوید و خوشحال باشید.

ضرب المثل های متعددی وجود دارد که می توانند در این وضعیت کار کنند:

  • "خدا به کسانی که به خودشان کمک کنند کمک می کند".
  • "به خدا دعا کنید ، اما همچنان به ساحل صعود کنید".