اگر من واكسن كروناویروس ووهان (COVID-19) ایجاد كنم ، چقدر ارزش دارد؟


پاسخ 1:

بستگی به نوع دوست داشتن شما دارد. جوناس سالک هرگز واکسن فلج اطفال را ثبت نکرد. وقتی سؤال شد که متعلق به کیست ، "سک" گفت: "مردم ،" مردم. " سالک در واقع واکسن را بر روی خانواده خود آزمایش کرد. از آنجا که واکسن برای مصارف عمومی تصویب شد (در سال 1955 فکر می کنم) فقط 11 مورد مرگ ناشی از واکسن وجود داشته است. هنگام تهیه یک واکسن ، کسی که در آزمایشگاه است به طور تصادفی آن را آلوده کرده است.

تیم برنرز لی همچنین اختراع کرد و اینترنت را به جهانیان داد (www)؛ بدون حق الزحمه و حق الزحمه حق الزحمه