میزان بقای coronavirus در سال 2020 چقدر است؟


پاسخ 1:

داده هایی که ما از وزارت بهداشت و درمان مرکزی چین آورده ایم. ارقام روزانه به روز می شوند ، اما به صورت "تایید" گزارش می شوند. این بدان معناست که ما نمی دانیم که بخش بزرگی از موارد "تأیید نشده" مورد غفلت و نادیده گرفتن قرار می گیرند.

اما با توجه به ارقامی که ما داریم ، میزان مرگ و میر در مورد 2.1٪ تا 2.2٪ است ، به این معنی که تقریبا 98٪ بهبود می یابند. اگر تعداد زیادی از موارد خفیف یا بدون علامت از دست رفته باشند ، میزان بهبودی می تواند بسیار بیشتر باشد.


پاسخ 2:

گفتن در این مرحله سخت است.

تاکنون نرخ تلفات توافق شده حدود 2٪ است. و بیشتر افراد مسن و مزمن هستند که آسیب پذیرترین آنها هستند.

گزارشات SCMP در حال حاضر حدود 3000 نفر وجود داشته اند كه به اندازه كافی بهبود یافته اند تا اجازه مرخص شدن آنها را دهند ، اگرچه با پیگیری های بعدی.