شانس واقعی شما در مرگ ناشی از کروناویروس در ایالات متحده و پنومونی چیست؟


پاسخ 1:

این آمار تاکنون 0،04 در 100 برای آنفولانزا مانند H1N1 و 1. تا 2. در 100 برای ویروس Corona است. اکنون این میانگین است. برای افراد مسن به ویژه با مشکلات قلبی یا تنفسی ، این تعداد به طور قابل توجهی بزرگتر و بسیار کوچکتر از افراد سالم است.

تعداد ویروس تاج بسته به آنچه در اینجا اتفاق می افتد کاهش می یابد و در مکانهایی مانند ایتالیا می توانیم به اعداد اعتماد کنیم.

زحمت نکشید که ما نمی توانیم به شماره ها اعتماد کنیم. این یک دروغ است ، راهی نیست که نانسی یا چاک وجود داشته باشد یا روزنامه نگاران به دولت اجازه دهند شماره های دروغین را تنظیم کند. بیمارستان ها باید شماره های واقعی به CDC بدهند و به نوبه خود آنها را در وب سایت خود قرار دهند.