چه موقع آنها COVID-19 را همه گیر اعلام خواهند کرد ، از آنجا که در بسیاری از کشورها کروناویو هزاران نفر حمله کرده است ، و بسیاری از آنها درگذشت؟


پاسخ 1:

بسیاری از کشورها قبل از آنکه بیماری همه گیر اعلام شود ، باید به شدت تحت تأثیر قرار گیرند ، انگیزه عدم اعلام آن ، هراس گسترده است که می تواند در صورت وقوع شورش ، غارت ، و غیره و کشورهای جهان آسیب بیشتری به ویروس وارد کند. تریلیون دلار ضرر در تجارت متحمل می شود ، زیرساخت ها متلاشی می شوند ، بیمارستان ها تجهیزات پزشکی ندارند ، سوپر مارکت ها خالی و غیره خواهند بود ، این جهنم روی زمین خواهد بود!