چه زمانی میزان مرگ و میر دقیق برای CoVID 19 (coronavirus) خواهیم داشت؟


پاسخ 1:

احتمالاً برای چند ماه نیست. از آنجا که بسیاری از مردم هنوز بیمار هستند ، ما نمی دانیم که بهبود آنها چگونه خواهد بود. همچنین ، تجربه ما در معالجه افراد آسیب دیده ممکن است پیشرفت در مراقبت از آنها را کاهش دهد. احتمالاً افراد باید حداقل برای یک ماه مورد پیگیری قرار گیرند تا شاید مشخص شود که علائم اولیه برای تعیین نتیجه و روند آن بیشتر است. به احتمال زیاد در محدوده 2 تا 5٪ باد خواهد کرد