بهترین مکان اندونزی از کرونا ویروس کجاست؟


پاسخ 1:

روستای دورافتاده ای که هیچ گردشگری در آن وجود ندارد.

اما پس اگر قبل از پناهندگی مریض هستید ، ویروس را به مردم آن روستا می رسانید. و شما می توانید برای دریافت داروی مناسب در آن روستا مشکلاتی ایجاد کنید.

بهترین شرط بندی شماست؟ برو به جاکارتا. در صورت آلوده شدن 8 بیمارستان در جاکارتا وجود دارد که می توانند در صورت ابتلا به CoVID به شما کمک کنند.

Fiat sapientia praevalet.