امن ترین مکان برای حضور در نیوزیلند کجاست برای جلوگیری از گرفتن کرونا ویروس؟


پاسخ 1:

از آنجا که covid-19 از طریق تماس با افراد دیگر پخش می شود ، یک تعطیلات بازپرداخت انفرادی در جزیره جنوبی بهترین شرط بندی شما خواهد بود.

توجه داشته باشید:

هرکسی که در ایالات متحده قصد دارد از بیماری همه گیر در نیوزلند منتظر بماند ، پرواز بهتری را که در اختیار داشت ، به دست آورد. به طور فزاینده ای روشن است که covid-19 در ایالات متحده از کنترل خارج نیست و اجتناب ناپذیر است که فشارهای عمومی دولت را وادار به بستن مرزها برای مسافران از ایالات متحده کند. هفته ها حداکثر و احتمالاً فقط ساعت ها وقت خواهید داشت.