کدام کشورها گزارش شده برای تاج گذاری تا پایان ژانویه سال 2020؟


پاسخ 1:

7 کشور این موارد را گزارش کرده اند که در مقاله خبری زیر هستند

https://www.google.com/url؟sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.cnn.com/cnn/2020/01/29/asia/coronavirus-cases-worldwide-intl-hnk/ index.html & ved = 2ahUKEwjo2uCp66rnAhVmxDgGHR90CdYQFjABegQIDBAJ & usg = AOvVaw229tbYr2X9LQ8Rj_I8sV6C & cf = 1