کدام کشورها بیشترین کمک را به چین می کنند تا جلوی تاج را بگیرند؟


پاسخ 1:

آره.

همه کشورها آموخته اند که از زمان شیوع SARS در سال 2002 ، کنترل این امر به نفع آنهاست.

کشورها در حال تخلیه شهروندان خود از چین هستند تا اینها سنگینی برای چین نداشته باشند.

سازمان جهانی بهداشت برای کمک به آماده سازی آنها به چین و سایر کشورها کمک کرد.

پزشکان در آمریکا در حال کار بر روی یک درمان / واکسن هستند.

در کل ، همه علاقه مند هستند که این شیوع را به سرعت متوقف کنند.


پاسخ 2:

ممنون از درخواست

تعدادی از کشورها به روش های مختلف کمک می کنند. من همه آنها را نمی دانم.

معدودی که من از آنها آگاه هستم ژاپن است که بلافاصله ماسک بزرگی را ارائه داده است.

پزشکان در شماری از کشورهای غربی در حال انجام تحقیقات برای کمک به پیدا کردن یک درمان هستند.

WHO از همان اوایل تاکنون در چین با افراد زیادی روبرو بوده است و هم اکنون تعداد بیشتری متخصص در حال انجام هستند.