به نظر می رسد که کدام کشور در بازار به دلیل تاج گذاری غیر از چین بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته است؟


پاسخ 1:

تمام حسابهایی که اقتصاد و صنعت آن به کالاهای چینی وابسته است یا برای بازارهایشان به عنوان مواد اولیه برای صنعت است. ایالات متحده بیشترین تأثیر را خواهد گرفت. واردات عمده مواد مخدر هند از این رو صنعت دارویی در اینجا متحمل شده است. اما هند می تواند با محکم بودن زیرساخت ها مشکل را براحتی غلبه کند.