کدام کشورهای ایالات متحده آمریکا بدترین مشکلات مربوط به کورو ویروس را دارند؟


پاسخ 1:

فقط حدس می زنم ، اما تصور می کنم ایالات شهری بیشتر با امکانات پزشکی بزرگتر و بهتر پیشرفت کنند. ایالت های روستایی بیشتر با امکانات پراکنده و فقیر ، شرایط سخت تری خواهند داشت. ما نمی دانیم که عوامل دیگر مهم هستند زیرا ما در حال یادگیری هستیم. این ممکن است بستگی به این داشته باشد که دولت های کشورهای مختلف چقدر از منابع خود استفاده می کنند ، زیرا به نظر می رسد در این مقطع با هماهنگی ملی اندک ، همه برای خودشان هستند. امیدوارم که مقامات دولت محلی و ایالتی شما سرعت و انگیزه داشته باشند. سپس در خانه بمانید.