چه کسی واکسن کروناویروس را کشف کرد؟


پاسخ 1:

چه کسی واکسن کروناویروس را کشف کرد؟

شرکت Intervet با تجارت به عنوان Merck Animal Health ، یک شرکت تابعه Merck & Co. Inc ، یک واکسن برای تاج ویروس سگ تهیه کرد.

بهداشت و درمان حیوانات Merck USA

اگر درمورد واكسن برای پیشگیری از بیماری انسانی COVID 19 از فوریه 2020 سوال كنید ، هیچ واكسنی وجود ندارد.