چه کسی به طور فعال بر روی پادزهر کورو ویروس کار می کند؟


پاسخ 1:

یک مقاله دسترسی آزاد تازه 10 ژانویه در مجله Nature Communications منتشر شد. در این مقاله ، نویسندگان اثرات داروهای ضد ویروسی در معالجه مرض ویروس MERS را مقایسه کردند. این احتمال وجود دارد که بهترین ترکیب آنها ، Remdesivir ، اقدام مشابهی در برابر 2019-nCo جدید داشته باشد ، زیرا در یک مرحله حیاتی دخالت می کند ، تکثیر ژنوم RNA ویروسی ، که همچنین به عنوان متن لازم برای ساخت پروتئین های ویروسی عمل می کند. مقاله را می توان در اینجا یافت:

اثربخشی درمانی مقایسه ای Remdesivir و لوپیناویر ترکیبی ، ریتوناویر و اینترفرون بتا در برابر MERS-CoV