چه کسی مسئول شیوع Coronavirus COVID-19 است؟


پاسخ 1:

روش جالب برای پرسیدن سوال. مثل کسی که مسئولیت دارد یا برخی توطئه وجود دارد؟ شما می توانید فروشندگان را در بازار مرطوب Wouhan مقصر بدانید. اما آنها در حال دامن زدن به زندگی خود هستند. بنابراین فرهنگی که چین به این بازارهای مرطوب اجازه می دهد؟ من یک پیوند به یک ویدیوی زیر را درج خواهم کرد. این به شما نشان می دهد که چه مقدار از جهان دارای همان چیزها هستند. همچنین برخی از فیلم های دشوار نحوه رفتار حیوانات نشان داده شده است. فقط هشدار من اهل PETA نیستم اما آنها می گویند شما می توانید در مورد جامعه با نحوه برخورد با حیوانات خود چیزهای زیادی بگویید.