چه کسی در ساخت واکسن برای کورو ویروس کار می کند؟


پاسخ 1:

پاسخ جدی؛ همه افراد با امکانات مفید

جواب جنجالی؛ همه چیز قرص های طلا در آنها وجود دارد.

با بازگشت به جدی ، من روز گذشته در خبرها شنیدم که UPMC ، اینجا در پیتسبورگ ، منابع قابل توجهی را برای این تلاش اختصاص می دهد. این یک موسسه تحقیقاتی بزرگ است. جان هاپکینز فعال است. کلینیک کلیولند کار سختی است. CDC ، استنفورد ، و تعداد زیادی از افراد دیگر کار سختی دارند.

واکسن تولید خواهد شد. این که آیا به اندازه کافی زود تمام شده است تا تفاوت بزرگی ایجاد شود ، یک حدس است.