چرا مردم از coronavirus ووهان (2019-nCoV) در اکوادور می ترسند؟ چگونه می تواند به اقتصاد آن کشور آسیب برساند؟


پاسخ 1:

من می توانم از امروز از جایی که در آن زندگی می کنم ، مثالی برای شما بیاورم.

من در یک دهکده ماهیگیری ساحلی زندگی می کنم که برای تزریق درآمد به گردشگری متکی است و برخی از ساکنان روزانه با این درآمد زندگی می کنند. امروز ، تمام کابین های ساحلی ساحلی به عنوان یک اقدام پیشگیرانه علیه COVID-19 بسته شد. تأثیر خانواده های صاحب آن کابین ها یک مشکل جدی است.

شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه رستوران ها نیز به زودی ممکن است تحت تعطیل دستورات فدرال قرار گیرند. این دومینو نه تنها رستورانها بلکه هتلهایی که شاهد لغو بازدیدکنندگان هستند نیز تحت تأثیر قرار می گیرد.

تأثیر اقتصادی می تواند از زلزله سال 2016 بدتر باشد. این برای افرادی که در ساحل زندگی می کنند بسیار قابل توجه است.