چرا مردم از coronavirus ووهان (2019-nCoV) در لتونی می ترسند؟ چگونه می تواند به اقتصاد آن کشور آسیب برساند؟


پاسخ 1:

لتونی بزرگترین فرودگاه منطقه ای - ریگا را دارد که به شدت تحت تأثیر ممنوعیت سفر قرار دارد. همچنین هواپیمایی ملی ما مردم را رها می کند. صنعت هتل و رستوران تحت تأثیر فقدان متخصصان آسیب سنگین قرار خواهد گرفت. تأمین قطعات تولیدی از چین قطع شده و بسیاری از بازارهای صادراتی برای کالاهای لتونی بسته می شوند. این امر موجبات ایجاد شوک در کل اقتصاد ، کاهش درآمد بودجه ملی و در نتیجه ، بر ثبات مالی تأثیر می گذارد.

جنبه دیگر این است که سیستم درمانی ما از ظرفیت نسبتاً کمی برخوردار است. در حال حاضر هزاران موقعیت پزشکی خالی وجود دارد. در صورت وجود موارد شدید ، بار اضافی آن بسیار مهم خواهد بود.