چرا مردم از coronavirus ووهان (2019-nCoV) در تایلند می ترسند؟ چگونه می تواند به اقتصاد آن کشور آسیب برساند؟


پاسخ 1:

چرا صحبت از تایلند به تنهایی - که احتمالاً اکنون یک دیکتاتوری نظامی است ،

covid-19 محدودیتی از فضا و زمان ندارد.

این حمله به نخست وزیر کانادا حمله کرده است.

این جهان از جمله ایالات متحده تحت تأثیر قرار گرفته است که حداقل 31 نفر در آن جان باخته اند و 1000 نفر نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند.

هر اقتصادی و فعالیتی تحت تأثیر قرار می گیرد و تا زمانی که از بین برود بدون هیچ راه حلی تأثیر خواهد داشت.