چرا SARS و coronaviruses در چین شروع شدند؟


پاسخ 1:

چرا MERS در خاورمیانه یا نسخه مکزیکی ، ویروس هندرا در آنجا شروع شد. بیشتر آنها ریشه در ویروس های خفاش دارند که قبل از آن می توانند به سمت حیوانات انتقالی بپرند ، هنوز هیچ کس نمی داند دنباله چیست ، بعضی ها می گویند مارها اما بعضی از آنها به راحتی می توانند نوع گوشت یا حیوان زنده باشند. MERS این شتر یا همراه با SARS بود ، این مخروط ها ، هندرا ، اسب بود. اگر کشور شما دارای مستعمرات خفاش است ، بیشتر این کار را به همراه حیوانات دیگر در تماس با انسان انجام می دهد ، همیشه این امکان وجود دارد.