چرا هندی ها خود را از کروناویروس نجات می دهند؟


پاسخ 1:
  • از مکانهای عمومی دور شوید.
  • به هیچ وجه از نظر جسمی لمس نکنید.
  • آب گرم بنوشید.
  • ماسک بینی بپوشید
  • به درستی غذای گرم پخته شده و لوله کشی کنید.
  • فقط آب میوه تازه فشرده شده مصرف کنید.
  • سالاد تازه برش خورده را میل کنید.
  • و از همه مهمتر به طور مرتب دست خود را بشویید بخصوص هنگامی که با شخص دیگری لمس می کنید و یا چشم خود را لمس می کنید.