چرا دانشمندان ادعا می کنند که کروناویروس می تواند بیش از 50٪ از جمعیت جهان را آلوده کند ، اگر حتی تاکنون 0.1٪ نیز آلوده نباشد؟


پاسخ 1:

اگر در مسیرهای قطار ایستاده اید و قطار را با مایل دورتر می بینید اما به سمت شما می آید ، چه می کنید؟ آیا شما قرار می گیرید و بگویید ، "

هنوز خیلی دور است ، بنابراین غیرقابل تصور است که همیشه به اینجا می رسید

"؟ نه. از مسیرها پیاده می شوید ، زیرا می فهمید که همه چیز می تواند حرکت کند و آمدن قطار.

همین الان

فقط 120،000 پوند آلوده شده اند. اما شماره

در حال رشد،

و در حال رشد است

سریع.

تقریباً به صورت نمایی

از همین رو.