چرا با وجود اینكه كمتر از 5٪ موارد تأیید شده منجر به مرگ و بیش از نیمی از بیماران بهبود یافته است ، چرا از شیوع كروناویروس می ترسیم؟


پاسخ 1:

به دلیل تعداد قابل توجهی از افراد که ممکن است مبتلا شوند. بدون مصونیت طبیعی ، تا 80٪ از جمعیت جهان ممکن است این بیماری را دریافت کنند. این می تواند منجر به مرگ 50 میلیون شود. از نظر اقتصادی به طور قابل توجهی ، این امر می تواند تا 15٪ از جمعیت در حال کار به اندازه کافی بیمار باشد که نیاز به مراقبت از بقیه جمعیت - از جمله کارگران بهداشتی - داشته باشد. با توجه به اینکه بسیاری از افراد اساساً به طور تصادفی از نیروی کار کار می کنند باعث ایجاد هرج و مرج خواهد شد.