چرا می توانیم از واکسن هایی که برای coronavirus تولید می شود ، در صورت غیرقابل توصیف ، بفهمیم ، این بدان معنی است که یک بار مصرف آن مانع از بروز مجدد آن نمی شود؟


پاسخ 1:

قبل از اینکه بگوییم این بیماری پس از بهبودی کامل قادر به بازگشت مجدد است ، تعدادی سؤال وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود.

این بیماری فقط ممکن است علائم را آرام کند و دوباره شعله ور شود. شاید یک دوره زمانی از علائم مشخص شود که ویروس هنوز زنده است و سیستم ایمنی هنوز به وضعیت ایمنی بدن تنظیم نشده است.

موارد بسیار زیادی در مورد این ویروس وجود دارد که برای ویروس معمولی که به طور طبیعی اتفاق می افتد رایج نیست تا در مورد رفتار یا منشأ آن چیزی را تصور كند.