چرا coronavirus باعث خسارت به منبع حیوانی نمی شود؟


پاسخ 1:

فکر می کنم به حیوانات میزبان یا انسان بستگی دارد. ایده آل برای یک انگل ، کشتن کامل گونه های میزبان نیست. بنابراین برخی از coronavirus ، مانند می گویند ، آنفولانزای مرغ coronavirus H5N1 برای انسان ، یک نوع مخزن نیست ، بلکه برای مرغ کشنده تر است.

بنابراین برعکس در مورد گونه های دیگر کوراو ویروس نیز صادق است.

اگر بتوانیم ویروس ها را به عنوان گونه تعیین کنیم.

2 راه می رود.

برخی از ویروس های آنفلوانزا کروناویروس هستند ...............