چرا چین تعداد واقعی مرگ و میرها را به دلیل تاج ویروس مخفی می کند؟


پاسخ 1:

در یوتیوب یا در جاهای دیگر فیلم های زیادی وجود دارد که از طریق پیام های روی صفحه های رسانه های اجتماعی شناور می شوند که درباره ویروس هایی مانند coronavirus و غیره صحبت می کنند که یک شایع است و من به نسبت اپیدمی در چین و مناطق اطراف آن رسیده ام.

این فیلم های مستند جعلی هستند و نباید به آنها اعتماد کرد زیرا آنها فقط می توانند باعث اضطراب شوند و برای پریشانی هیچ میلیون نفر کشته نشده اند اما حداقل هزاران نفر هستند که ویروس دریافت کرده اند. اقدامات احتیاطی توسط تنظیم كنندگان دولت های جوامع انجام می شود و باید تا ماه آوریل به پایان برسد كه این بهترین حدس است كه من می توانم به عنوان دانشمندی كه الان برای چند سال در زمینه محصولات من كار می كند ، انجام دهم.